Anafylaxibehandling och utredning hos vuxna patienter inom SÄS samt råd om uppföljning