Akut sårskada eller öppen mjukdelsskada utan skelettskada på extremitet. Ansvarsfördelning vid SÄS