Antikoagulantia och trombocythämmare, tillfällig utsättning inför elektiv operation