2019-01-31 Minnesanteckningar NOSAM Mitt i livet AFH Västra Göteborg