Metadata för Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen.pdf
Beskrivning: Strategi för omställning av hälso- och sjukvården, beslutad av regionfullmäktige.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Måldokument politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 18
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-08-09 09:59:00
Dokumentid källa: 33479
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=33479
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig: Ann Söderström ( annso36 ) (Ledning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Innehållsansvarig/Dokumentansvarig ID: annso36
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-05-15 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-05-15 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-08-07 23:00:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-08-09 09:59:13
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33479?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33479?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: måldokument
Diarienummer: RS 2017-02037
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 58776735e9b4be697b08c0934c83c135
Kontrollsumma dokument, original: 961e28279c1e7ce73908d6c0fa0d1ea7
Källsystem: Barium