Samrådet för externa relationer 2017-02-07 mötesprotokoll