Metadata för Principer och riktlinjer för reklam och sponsring

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Principer och riktlinjer för reklam och sponsring
Filnamn, utgivet/publicerat: Principer och riktlinjer för reklam och sponsring.pdf
Filnamn, original: Principer och riktlinjer för reklam och sponsring.pdf
Beskrivning: Syftet med detta regiongemensamma styrdokument är att bidra till ett positivt, korrekt och konsekvent samspelmed omvärlden. Dokumentet ger vägledning vid bedömningar och beslut som till exempel rör olika former av samarbeten och extern finansiering.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 12:55:00
Dokumentid källa: 31088
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31088
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794
Ansvariga
Funktionsansvar: Kommunikationsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2010-10-18 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2017-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-02 12:54:47
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2010-10-18 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 12:55:02
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31088?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31088?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kommunikation
Nyckelord
Författarens nyckelord: reklam, sponsring, kommunikation
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: b2a95249d719a945b52176f6ee473d1f
Kontrollsumma dokument, original: c8c883254a5f2e9bb36a82079a0731a6
Källsystem: Barium