Samrådet för externa relationer 2017-05-30 mötesprotokoll