Metadata för Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018.pdf
Filnamn, original: Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018.pdf
Beskrivning: Regionfullmäktige beslutade att införa vårdval enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för primärvården i Västra Götaland från och med 1 oktober 2009. Regionfullmäktige fastställde också det förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor som kallas krav- och kvalitetsboken. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar för att bli godkänd och för att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens Primärvård, kallad Vårdval Vårdcentral.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-23 13:52:00
Dokumentid källa: 35817
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35817
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab hälso- och sjukvård
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-03-23 13:52:05
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-23 13:52:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35817?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35817?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Nyckelord
Författarens nyckelord: krav- och kvalitetsbok, vårdcentral, primärvård, närhälsan, förfrågningsunderlag, valfrihetssystem, LOV
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 343e08049125e2465256cc7abda4aefd
Kontrollsumma dokument, original: 327fa4457a4ae11cd4c6a3167ad0ec4c
Källsystem: Barium