Samråd funktionshindersfrågor 171207 Presentation Kollektivtrafik på jämlika villkor