Metadata för Regionfullmäktige 2018-06-18-19 KoK-Bok Vårdval Vå̊rdcentral 2019

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2018-06-18-19 KoK-Bok Vårdval Vå̊rdcentral 2019
Filnamn, utgivet/publicerat: Förslag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vå̊rdcentral 2019.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Möten:- korrespondens som dokumenterar överenskommelser, avgöranden, beslut etc
Version: 0.2
Sparat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: brigu7
Sparat datum: 2018-06-11 06:51:09
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/56e74e69-374e-48c2-898e-a14b78bb73f6
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/56e74e69-374e-48c2-898e-a14b78bb73f6
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-11 06:51:09
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: brigu7
Publiceringsdatum: 2018-06-11 06:51:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56e74e69-374e-48c2-898e-a14b78bb73f6?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56e74e69-374e-48c2-898e-a14b78bb73f6?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: ny
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 79c1b552845fef94cf87c95145df5aaf
Källsystem: Alfresco