2018-11-20 Kort information från Styrgrupp SAMSA i SAMLA.