Metadata för Resejournal för tjänsteresor med privata kort

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Resejournal för tjänsteresor med privata kort
Filnamn, utgivet/publicerat: Resejournal för tjänsteresor med privata kort.pdf
Filnamn, original: Resejournal för tjänsteresor med privata kort.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: stedi2
Sparat datum: 2017-02-16 15:51:44
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/e8916068-6fcf-4dfb-a9e4-4d5007a93023
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/e8916068-6fcf-4dfb-a9e4-4d5007a93023
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-02-16 15:51:44
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: stedi2
Publiceringsdatum: 2017-02-16 15:51:44
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e8916068-6fcf-4dfb-a9e4-4d5007a93023?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e8916068-6fcf-4dfb-a9e4-4d5007a93023?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: koncernkontoret politikerblanketter
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0c06b3aa0a91883d8b3e5cbc2b0e371c
Kontrollsumma dokument, original: c74b60dbecadd8168267d26a7c9cac73
Källsystem: Alfresco