Regionfullmäktige 2019-01-29 Kompletterade handlingar