Metadata för Grundarvode 2017-2018 from 1 nov 2017

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Grundarvode 2017-2018 from 1 nov 2017
Filnamn, utgivet/publicerat: Grundarvode 2017-2018 from 1 nov 2017.pdf
Filnamn, original: Grundarvode 2017-2018 from 1 nov 2017.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2017-09-29 09:08:55
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/d4ef0197-cacc-4cc1-8578-a0cfddd557ae
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d4ef0197-cacc-4cc1-8578-a0cfddd557ae
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-29 09:08:55
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-02-23 12:18:12
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2017-09-29 09:08:55
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d4ef0197-cacc-4cc1-8578-a0cfddd557ae?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d4ef0197-cacc-4cc1-8578-a0cfddd557ae?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0b9aaa562ba7c9d598dcc694ac802ddb
Kontrollsumma dokument, original: a08cf0ac0098f6b24f2b1ade3b4c55e8
Källsystem: Alfresco