Metadata för Materialförsörjning Rätt Material - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Materialförsörjning Rätt Material - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: Materialförsörjning Rätt Material - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: Materialförsörjning Rätt Material - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef Logistik. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.6
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 11:39:26
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/13ef8d24-9cf0-46dc-9379-c1cd7a170887
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/13ef8d24-9cf0-46dc-9379-c1cd7a170887
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Måns Ottertun
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef Logistik
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-02 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-03 13:28:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 11:39:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/13ef8d24-9cf0-46dc-9379-c1cd7a170887?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/13ef8d24-9cf0-46dc-9379-c1cd7a170887?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: Materialförsörjningstjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d59460281dd6d79b27763695d25815cc
Kontrollsumma dokument, original: 169688223e6e8c564440e8dfd48c539b
Källsystem: Alfresco