Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 9 maj 2017 - Anpassning av Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkoms...