Metadata för Regionfullmäktige 2012-10-22-23 Handlingar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-10-22-23 Handlingar
Filnamn, utgivet/publicerat: 22-23 okt.pdf
Filnamn, original: 22-23 okt.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:52
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/b5c6b92f-f481-49c1-82e9-9115c957bb6a
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/b5c6b92f-f481-49c1-82e9-9115c957bb6a
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionservice
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-10-11 13:12:24
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:52
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b5c6b92f-f481-49c1-82e9-9115c957bb6a?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b5c6b92f-f481-49c1-82e9-9115c957bb6a?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: b6f5758722646b5b7b8f8d8c954ac177
Kontrollsumma dokument, original: 12970d5566847d8d464baf2c570db270
Källsystem: Alfresco