Metadata för Jämställt Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Jämställt Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Jämställt Västra Götaland.pdf
Beskrivning: Jämställt Västra Götaland, Länsstrategi för jämställdhetsintegrering
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 6
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-11 08:57:00
Dokumentid källa: 28373
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28373
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-02-11 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2017-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-07-01 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-11-21 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-11 08:58:07
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28373?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: jämställdhet
Diarienummer: RS 675-2011
Nyckelord
Författarens nyckelord: jämstäldhet, jämställdhetsintegrering
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 7be69724b2738c827934c0687607e1f3
Källsystem: Barium