2019-03-21 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda