2017-05-17 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda