Metadata för Riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens lokaler

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens lokaler
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens lokaler.pdf
Alternativ titel: Riktlinje för internhyra
Beskrivning: Riktlinjen är framtagen till följd av regionfullmäktiges beslut om policy för internhyra. Syftet med riktlinjen är att, utifrån policyn, förtydliga styrande principer för hyressättning av VGR:s lokaler. Västfastigheter tar även årligen fram detaljerade tillämpningsanvisningar som beslutas av ekonomidirektören.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-05-29 12:15:00
Dokumentid källa: 37659
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=37659
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-02-20 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-02-19 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-29 12:15:07
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-02-20 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-05-29 12:15:11
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37659?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS 2017-05098
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 5328a2e31c695907f566034a52dca2cb
Källsystem: Barium