Handledare för läkare i VG Primärvård - utan avsändare