Metadata för Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.pdf
Alternativ titel: Investeringspolicy Västra Götalandsregionen
Beskrivning: Policyn riktar sig till Västra Götalandsregionens (VGR) samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag. Policyn omfattar alla investeringar som görs för VGR:s räkning. Till policyn finns riktlinjer som förtydligar och ger vägledning kring hur VGR:s investeringar ska hanteras. Syftet med policyn är en styrning som innebär att de investeringar som bäst bidrar till utvecklingen för VGR och nämndernas/styrelsernas uppdrag beslutas och genomförs.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-05-29 08:30:00
Dokumentid källa: 36284
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=36284
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-04-09 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-04-08 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-03 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2018-04-09 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-05-29 08:30:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/36284?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Författarens nyckelord: investeringar, investering, tillgångar, anläggningstillgångar
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ac31c0705c68c428c844341291831d69
Källsystem: Barium