Sammanfattningar från verksamheternas Årsredovisning 2017 VGR