2017-11-27 Protokoll SAMLA Politisk samrådsgrupp signerat