Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-03-03 Protokoll nummer 1 av 2