Metadata för Regional utvecklingsplan för barn och ungdomsspykiatrin 2017-2020

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regional utvecklingsplan för barn och ungdomsspykiatrin 2017-2020
Filnamn, utgivet/publicerat: Regional utvecklingsplan för barn och ungdomsspykiatrin 2017-2020.pdf
Filnamn, original: Regional utvecklingsplan för barn och ungdomsspykiatrin 2017-2020.pdf
Beskrivning: Regionala utvecklingsplan för barn&amp;#8208; och ungdomspsykiatrin (BUP&amp;#8208;RUP) i Västra Götalandsregionen<br>(VGR) syftar till att utgöra underlag för strategiska utvecklingsområden inom den specialiserade barn&amp;#8208; och<br>ungdomspsykiatrin i VGR för förbättrade vård och stödinsatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa<br>och deras vårdnadshavare.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Mikael Svahn
Sparat av ID: svami
Sparat datum: 2017-03-14 14:15:00
Dokumentid källa: 31077
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31077
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Hälso- och sjukvård/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003530
Ansvariga
Funktionsansvar: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-31 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-01-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-01-31 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Mikael Svahn ( svami ) (Informationssystem/Ekonomi och informationssystem/Ledningskansliet/NU-sjukvården)
Publicerat av ID: svami
Publiceringsdatum: 2017-03-14 14:15:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31077?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31077?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Nyckelord
Författarens nyckelord: psykiatri, plan, barn- och ungdom
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1de08fcc53409580cd1faf6f54398f69
Kontrollsumma dokument, original: 2e3a8e96bb57f8f863d5ae972a70a163
Källsystem: Barium