Metadata för Riktlinje för krisberedskap

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för krisberedskap
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för krisberedskap.pdf
Beskrivning: Nämnder och styrelser ska ha förmåga att hantera särskilda händelser utmed hela hotskalan, exempelvis förtroendekriser, infrastrukturella störningar, större olyckor, omfattande samhällsstörningar, extraordinär händelse och höjd beredskap. VGR ska hantera händelser med standardiserade arbetssätt och gemensam terminologi, där både verksamhet och samhälle så snabbt som möjligt återgår till normal situation.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 16:15:00
Dokumentid källa: 39798
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39798
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Enhet säkerhet och beredskap
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2019-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 16:15:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-12-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 16:16:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39798?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 2018-00129
Nyckelord
Författarens nyckelord: krisberedskap, säkerhet, riktlinje
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 452e964dc6935a8909a686da5ed94a2f
Källsystem: Barium