Metadata för Riktlinje för civilt försvar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för civilt försvar
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för civilt försvar .pdf
Beskrivning: Arbetet med civilt försvar är under utveckling och landsting ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser.) VGRs utveckling av förmåga avseende civilt försvar utgår ifrån krisberedskapsarbetet. Nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ska koncerngemensamt långsiktigt arbeta med civilt försvar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner samt bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller vid krig i vårt närområde.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 16:02:00
Dokumentid källa: 39795
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39795
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Enhet säkerhet och beredskap
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2019-01-10 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 16:02:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 16:02:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39795?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: RS 2018-00129
Nyckelord
Författarens nyckelord: civilt försvar, säkerhet, beredskap, riktlinje, krisberedskap, försvarsmakten, krig, skydd, totalförsvar
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: f2a7825e91b94c312dfb106b2070be9d
Källsystem: Barium