Metadata för Representationspolicy för Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Representationspolicy för Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Representationspolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Representationspolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Beskrivning: Policy för representation i Västra Götaland
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 15:46:00
Dokumentid källa: 28337
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28337
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av (Fritext): Koncernkontoret
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794, SE2321000131-E000000011376
Ansvariga
Funktionsansvar: Regiondirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2015-04-13 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-04-13 23:00:00
Granskningsdatum: 2015-04-13 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 15:46:23
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28337?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28337?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: representation
Diarienummer: RS 1525- 2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: respresentation
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 29b327957e6f2a1334220f5102fed492
Kontrollsumma dokument, original: 36c211e9ab4e654eb267248e05e6253b
Källsystem: Barium