Metadata för Vägledning för nämnders och styrelsers arbete

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Vägledning för nämnders och styrelsers arbete
Filnamn, utgivet/publicerat: Vägledning för nämnders och styrelsers arbete.pdf
Filnamn, original: Vägledning för nämnders och styrelsers arbete.pdf
Beskrivning: Vägledningen konkretiserar regionfullmäktiges policy för styrning och ger exempel på frågor som behöver hanteras av nämnd. Den ska även stödja nämnders interna arbetsformer.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 4
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-02-23 15:58:00
Dokumentid källa: 35049
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=35049
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-02 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-01-08 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2017-12-12 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-02-23 15:58:43
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35049?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35049?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: intern kontroll
Nyckelord
Författarens nyckelord: vägledning, styrning, ledning, policy, styrdokument, nämnder, styrelser, uppföljning, intern kontroll, verksamhet
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d03bb132114708684436528c3f4fc163
Kontrollsumma dokument, original: 8fa1020e6f6f09abb187b5afdaa75153
Källsystem: Barium