Styrelsen för Alingsås lasarett 2017-03-23 Kallelse och handlingar