Metadata för Pension till dig med uppdrag på minst 40 procent av heltid OPF-KL

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Pension till dig med uppdrag på minst 40 procent av heltid OPF-KL
Filnamn, utgivet/publicerat: Pension till dig med uppdrag på minst 40 procent av heltid OPF-KL.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-08-21 15:10:25
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/c28484e0-1fcf-419c-95df-36404c71a8ba
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c28484e0-1fcf-419c-95df-36404c71a8ba
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-08-21 15:10:25
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-08-21 15:10:25
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c28484e0-1fcf-419c-95df-36404c71a8ba?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c28484e0-1fcf-419c-95df-36404c71a8ba?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 5665f71a17e56780d844415dedd42427
Källsystem: Alfresco