Dispensansökan kvalitetskriterier inför PTP-tjänst i Västra Götalandsregionen