Metadata för MA VVG 181217

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA VVG 181217
Filnamn, utgivet/publicerat: MA VVG 181217.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: gunfa14
Sparat datum: 2018-12-21 14:48:31
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/aef9025a-6a8a-4b87-bd7b-3ad6293d3404
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/aef9025a-6a8a-4b87-bd7b-3ad6293d3404
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): VVG
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-12-21 14:48:31
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: gunfa14
Publiceringsdatum: 2018-12-21 14:48:31
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/aef9025a-6a8a-4b87-bd7b-3ad6293d3404?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/aef9025a-6a8a-4b87-bd7b-3ad6293d3404?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 222a89b192f6a8de2d6967fc2fbad0c2
Källsystem: Alfresco