2017-04-27 Bilaga 1 Temagrupp Barn och unga Presentation Jämlikt GBG