Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, 2014-2018