Metadata för Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, 2014-2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, 2014-2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, 2014-2018.pdf
Filnamn, original: Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, 2014-2018.pdf
Beskrivning: Plan för utvecklig av vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregione
Gruppering av handlingstyper: Handlingsplan
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-01 23:00:00
Dokumentid källa: 28358
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28358
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Hälso- och sjukvård/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003530
Ansvariga
Funktionsansvar: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-05-27 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-28 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2014-05-27 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-01 23:00:17
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28358?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28358?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Diarienummer: RS 00124-2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: vuxenpsykiatri, utvecklingsplan, hälso- och sjukvård
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: cf4eec0d0ec6d5947cc081ec22cf03e1
Kontrollsumma dokument, original: 253f172606089e5fbcbc93974b1938b6
Källsystem: Barium