2017-09-04 Protokoll SAMLA Politiska samrådsgrupp signerat