Riktlinje för användande av e-post i Västra Götalandsregionen