Metadata för MA SRO 161125

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA SRO 161125
Filnamn, utgivet/publicerat: MA SRO 161125.pdf
Filnamn, original: MA SRO 161125.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: romny1
Sparat datum: 2017-09-27 10:26:26
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/ac13e0a3-85ab-44aa-a077-b6912899a7bc
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ac13e0a3-85ab-44aa-a077-b6912899a7bc
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-27 10:26:26
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Rose-Marie Nyborg (romny1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: romny1
Publiceringsdatum: 2017-09-27 10:26:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ac13e0a3-85ab-44aa-a077-b6912899a7bc?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ac13e0a3-85ab-44aa-a077-b6912899a7bc?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: minnesant_sro
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 74e37bf1f14732d2b84738c8eb3273b7
Kontrollsumma dokument, original: 12ca39dbcdefccdc7307210d6259811f
Källsystem: Alfresco