Södra Älvsborgs Sjukhus Årsredovisning 2018 Bilaga 2