Metadata för Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.pdf
Filnamn, original: Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.docx
Beskrivning: De ekonomiska stöd som Västra Götalandsregionen fördelar till det civila samhället ska bidra till att uppfylla Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. <br>Ekonomiskt stöd till det civila samhället baseras på en politik för att<br>• förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin<br>• främja människors delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen<br>• stärka det civila samhällets förutsättningar att vara aktiva och engagerade i olika typer av samhällsfrågor och att bidra till välfärden
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2019-01-10 16:38:00
Dokumentid källa: 39800
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=39800
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Ärendesamordning och kansli
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-11-08 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-11-08 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-10 16:38:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2018-10-08 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2019-01-10 16:39:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39800?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/39800?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: föreningar - bidrag och medlemskap
Diarienummer: RS 2016-03906
Nyckelord
Författarens nyckelord: civilsamhället, stöd, policy, samverkan, verksamhetsstöd, projektstöd
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: c462509f217704c799bc9f0d6c8f6d36
Kontrollsumma dokument, original: 3229544869b5c3f055ba0cbe7d106b9f
Källsystem: Barium