Metadata för Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.pdf
Alternativ titel: Investeringsriktlinjer för Västra Götalandsregionen
Beskrivning: Denna riktlinje är framtagen till följd av regionfullmäktiges beslut om<br>”Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” (i<br>fortsättningen investeringspolicyn). Riktlinjen förtydligar och ger vägledning kring hur Västra Götalandsregionens (VGR) investeringar ska hanteras. Under 2018 kommer riktlinjen att kompletteras med ytterligare förtydliganden. Till riktlinjen kommer en rutin tas fram, med detaljerade instruktioner i hanteringen av VGR:s investeringar. Syftet med riktlinjen är att, utifrån investeringspolicyn, förtydliga och ge vägledning kring<br>hur VGR:s investeringar ska hanteras.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-09-11 08:14:00
Dokumentid källa: 36285
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=36285
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-02-20 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-02-19 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-03 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-02-20 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-09-11 08:14:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/36285?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Författarens nyckelord: investering, investeringar, anläggningstillgångar, tillgångar, ekonomi
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: b48e47a2e5beafb9927cefbaa13f0224
Källsystem: Barium