Sahlgrenska Universitetssjukhuset detaljbudget 2019 Bilaga 2