Styrelsen för NU-sjukvården 2015-10-30 Handlingar 1.docx