Frölunda Specialistsjukhus Årsredovisning 2018 Bilaga 2