Metadata för MA SRO 180504

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA SRO 180504
Filnamn, utgivet/publicerat: MA SRO 180504.pdf
Filnamn, original: MA SRO 180504.docx
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: gunfa14
Sparat datum: 2018-06-14 09:55:16
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/139c3e15-4dad-4f20-bf33-840d480cbd27
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/139c3e15-4dad-4f20-bf33-840d480cbd27
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-14 09:55:16
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: gunfa14
Publiceringsdatum: 2018-06-14 09:55:16
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/139c3e15-4dad-4f20-bf33-840d480cbd27?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/139c3e15-4dad-4f20-bf33-840d480cbd27?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: minnesant_sro
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a8a0c537f2deec27a9741cc324b53e8a
Kontrollsumma dokument, original: 02b649641ac26ac13dbeff3aebd971c2
Källsystem: Alfresco