Samråd funktionshindersfrågor 171005 Presentation PILA