Metadata för Kulturstrategi för Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Kulturstrategi för Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Kulturstrategi för Västra Götaland.pdf
Alternativ titel: En mötesplats i världen - Kulturstrategi för Västra Götaland
Beskrivning: Kulturstrategin är det övergripande dokument som ska vägleda Västra Götalandsregionens kulturnämnd de kommande fem åren. Den kompletteras av den regionala kulturplanen som reglerar förhållandet med staten genom kultursamverkansmodellen.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Måldokument politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 18
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-04-17 12:12:00
Dokumentid källa: 29036
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=29036
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kultur/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003359
Ansvariga
Funktionsansvar: Chef för koncernavdelning kultur
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2012-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-11-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-11-21 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-04-17 12:12:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/29036?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: måldokument, kultur
Nyckelord
Författarens nyckelord: Kultur, kulturpolitik, kulturutveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 2ab715e3143e5dfcdc4987b06474e3a8
Källsystem: Barium